Systeemgerichte ondersteuning

Samen bereiken we meer

TP praktijk en Joe&Co bieden samen systeemondersteuning. Door inzicht, zelfkennis, en (ervarings)deskundigheid te verstevigen, dragen wij bij aan empowerment, kracht en verbinding tussen ouder(s)/verzorger(s), kinderen en jongeren. Op die manier ervaart het gezin wat zij nodig hebben om hun band met elkaar te verstevigen.

TP praktijk is een organisatie die coaching/ counselling en trainingen biedt aan mensen die belemmerd worden door een beperking en/of met een chronische, psychische of psychosociale hulpvraag in de leeftijd vanaf 18 jaar.

Joe&Co is een organisatie die psychologische begeleiding en counselling biedt aan kinderen vanaf 8 jaar, pubers, jongeren en (jong) volwassenen met psychosociale -en ontwikkelingsvragen. Hondse collega Joe is ook aanwezig tijdens de begeleiding. Joe is op de momenten dat het nodig is ondersteunend.

Systeemondersteuning

Wanneer je kind wordt geboren is dit het begin van groei, ontplooiing en ontwikkeling binnen een gezin. Vaak zijn deze ervaringen positief en horen bij een gezond gezinsproces, maar soms lukt het niet om elkaars taal en gevoelens te begrijpen. Systeemondersteuning is een vorm van gezinsbegeleiding waarbij we op onderzoek gaan naar elkaars taal, gevoelens en patronen binnen het gezin.  

Door te ontdekken:

 • Welke hulpvragen er zijn;
 • Hoe je grip kan krijgen op gedachten, gevoelens en gedrag;
 • Wie je bent/wie jullie zijn;
 • Welke patronen er zijn (bewust en onbewust);
 • Hoe jullie gezin door het leven gaat;
 • Wat jullie talenten zijn;;
 • Wat jullie valkuilen zijn;

Leren gezinsleden elkaar beter begrijpen

werkwijze

Het traject systeemondersteuning bestaat uit totaal tien sessies.

 • Sessies vinden plaats in een tijdsbestek van drie maanden en bestaan uit gesprekken met het hele gezin en individuele gesprekken voor kind/jongere en ouder(s)/verzorger(s)
 • TP Praktijk biedt sessies aan ouder(s)/verzorger(s)
 • Joe & Co biedt sessies aan het kind/jongere
 • Gedurende het traject zijn er drie momenten waarin het hele gezin bijeenkomt
 • Tijdens de sessies wordt er gebruikt gemaakt van verschillende opdrachten en ontvangt iedereen tijdens de intake een map en een registratieschrift

Toestemming en geheimhouding kent regels

Als je 16 jaar of jonger bent, is het voor een toegepast psycholoog/Counsellors verplicht om aan allebei je ouders toestemming te vragen voor de hulp die je krijgt. Als (één van) je ouders geen toestemming geeft, kunnen we je niet goed verder helpen. Kinderen vanaf zestien jaar mogen zichzelf aanmelden. Je mag dan zelf beslissen in hoeverre je ouders/verzorgers betrokken worden bij het begeleidingstraject. Soms is belangrijk dat je school, of andere betrokken hulpverleners weten wat er aan de hand is. Samen denken we na hoe de informatie aan anderen te geven.