Missie en Visie

Missie:

Joe&Co heeft aandacht voor de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen, zodat zij gezond en veilig op kunnen groeien. We kiezen bewust voor begeleiding in een groene omgeving. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze aspecten een succesvolle bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Honden zijn onvoorwaardelijk en bieden veiligheid, omdat ze geen oordeel hebben. Ze accepteren je zoals je bent. Dit speelt een belangrijke rol wanneer er extra begeleiding nodig is. Het veilige gevoel zorgt ervoor dat het contact aangegaan kan worden met de hond waardoor begeleiding makkelijker verloopt. De hond als co-coach werkt drempelverlagend en zorgt voor plezier in contact.
In contact zijn met de natuur heeft een rustgevend effect en kan er voor zorgen dat mensen zich beter kunnen concentreren, meer zelfbewust zijn en minder vaak last hebben van psychische problemen.

Visie:

De mentale en lichamelijke gezondheid van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen worden positief beïnvloed wanneer zij in een groene omgeving aanwezig zijn en in contact kunnen komen met mens, dier en natuur.

4 kernwaarden

  • Eigenwaarde: We vinden het belangrijk dat je mag zijn wie je bent.
  • Aandacht:We luisteren met oprechte aandacht en kijken naar wat jij nodig hebt.
  • Verbondenheid :We stimuleren verbondenheid tussen mens, dier en natuur.
  • Positiviteit: We werken ontwikkelingsgericht en denken in mogelijkheden.