Welzijn en welbevinden

Samenwerken met de hond - ethiek

Wanneer je gaat samenwerken met hond Joe, hoort daar vanzelfsprekend een duidelijke en heldere visie bij die het welzijn en welbevinden van de hond waarborgt.  IAHAIO is een internationale koepelorganisatie die tot doel heeft om het werkveld mens-dier interacties te professionaliseren. Daar horen ook standaarden en criteria bij die zijn neergelegd in het "white paper”.  Joe&Co onderschrijft deze criteria volledig.

IAHAIO WHITE PAPER
PDF – 354,7 KB

Een aantal belangrijke uitgangspunten van onze ethische code ten aanzien van honden:

 • De begeleider van de hond is bij voorkeur de eigenaar van de hond of moet de hond zo goed kennen en een goede band met hem hebben dat hij herkent wanneer de hond comfortabel is of niet. Hij moet de hond niet in een situatie brengen waarin de hond zich niet comfortabel voelt.
 • Het welzijn van de hond moet de eerste prioriteit zijn voor de inzetbaarheid tijdens begeleidingssessies met cliënten.
 • De begeleider draagt tijdens de begeleidingen zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van het dier.
 • Een hond moet niet gedwongen worden naar zijn werk te gaan. De hond moet werken in vrijheid en niet gedwongen worden een activiteit te doen wanneer hij dat niet wil.
 • De activiteiten die tijdens de sessies plaats vinden moeten veilig en plezierig zijn voor de hond.
 • De hond moet een eigen veilige plaats hebben. Hij moet ook op tijd rust krijgen.
 • De begeleider moet de therapiehond niet alleen laten en zicht op de hond blijven houden tijdens een therapie sessie.
 • De begeleider moet ervoor zorg dragen dat de omgeving veilig is voor de hond.
 • De begeleider draagt zorg voor een goede fysieke verzorging van de hond en werkt alleen met psychisch en fysiek gezonde honden.
 • De begeleider ‘gebruikt’ de hond niet. Dat wil zeggen dat de begeleider respect toont voor de waardigheid en eigenheid van de hond en rekening houdt met zijn persoonlijke karakter en temperament.
 • De begeleider kent zowel de grenzen en beperkingen van zijn hond als die van zijn persoonlijke competenties en overschrijdt geen van beide.
 • De begeleider van de hond respecteert de waardigheid van alle betrokkenen. Hij houdt rekening met de fysieke en emotionele veiligheid van de cliënt en zorgt er dus ook voor dat op een veilige manier en in een veilige omgeving met de dieren wordt gewerkt.