AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

privacywetgeving: De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Joe&Co een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Een dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van de cliënt. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die Joe&Co, na schriftelijke toestemming van de cliënt heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener.


Wij doen ons best om privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot cliëntgegevens

 

Joe&Co heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Joe&Co heeft  een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie van Joe&Co.

 

Als Joe&Co vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens, dan wordt de cliënt hierover geïnformeerd en schriftelijke toestemming gevraagd. 

 

Gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, te noemen 'psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

 

Joe&Co werkt met  MijnDiad. Dit is  een digitaal cliëntsysteem die volledig voldoet aan de AVG wetgeving.