Klachtenregelement

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Per 1 januari 2017 zijn alle geregistreerde leden door de wet Wkkgz (de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie de SCAG. 
Joe&Co is lid van de beroepsvereniging ABvC  en is bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) aangesloten.

Download hieronder de clientfolder klachtenfunctionaris