Klachtenregelement

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

 

Per 1 januari 2017 zijn alle geregistreerde leden door de wet Wkkgz (de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie de SCAG.
Bij een klacht wordt de kind, puber jongvolwassenen en eventueel ouder(s)/verzorger(s) eerst verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Joe&Co, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.  Komt u niet tot een oplossing met Joe&Co dan ontvangt u een klachtenformulier van het ABVC die u kunt invullen.  De mediator van de ABVC neemt dan contact met u op om met u en Joe&Co te praten over een mogelijke oplossing. Komt u nog steeds niet tot een oplossing dan kunt u een beroep doen bij de onafhankelijke geschillencommissie de SCAG.  Joe&Co is lid van de beroepsvereniging ABVC en is bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) aangesloten.


Schema-klachtprocedure-counsellors-ABVC.pdf

Download hieronder de clientfolder klachtenfunctionaris SCAG