Missie

Joe&Co heeft aandacht voor de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen.

We kiezen bewust voor behandeling in een groene omgeving en de mogelijkheden voor ondersteuning van de hond tijdens de therapie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze initiatieven een succesvolle bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Honden zijn onvoorwaardelijk en bieden veiligheid, omdat ze geen oordeel hebben. Ze accepteren je zoals je bent. Dit speelt een belangrijke rol wanneer er extra begeleiding nodig is. Het veilige gevoel zorgt ervoor dat het contact aangegaan kan worden met de hond waardoor begeleiding makkelijker verloopt. De inzet van een therapiehond werkt drempelverlagend en zorgt voor plezier in contact. In contact zijn met de natuur heeft een rustgevend effect en kan er voor zorgen dat mensen zich beter kunnen concentreren, meer zelfbewust zijn en minder vaak last hebben van psychische problemen.

Visie

Wij geloven dat de mentale en lichamelijke gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen positief worden beïnvloed, wanneer zij in een groene omgeving aanwezig zijn waar ze in contact kunnen komen met mens, dier en natuur.

De 4 kernwaarden van Joe&Co

  • Eigenwaarde: We vinden het belangrijk dat je mag zijn wie je bent
  • Aandacht: We luisteren met oprechte aandacht.
  • Verbondenheid: We stimuleren verbondenheid tussen mens, dier en natuur.
  • Positiviteit: We werken ontwikkelingsgericht en denken in mogelijkheden.