Werkwijze

Aanmelding

Je kunt je via de mail, het invullen van het contactformulier of telefonisch aanmelden. We maken een afspraak voor een korte telefonische kennismaking om je hulpvraag te bespreken. Als je hulpvraag past binnen ons aanbod dan maken we een afspraak voor een verkennend gesprek.

Verkennend gesprek

In dit gesprek onderzoeken we je hulpvraag. We bespreken jouw verwachtingen en bespreken de aanpak van de begeleidingssessies. We maken een plan van aanpak.  In dit gesprek is ook ruimte om vragen te stellen omtrent de coaching en counselling. Een verkennend gesprek duurt 60 minuten (tarief: 75 euro).

Plan van aanpak

We bespreken jouw plan van aanpak met je ouders/verzorgers als je jonger bent dan 16 jaar. Wanneer iedereen zijn handtekening eronder heeft gezet starten we met het begeleidingstraject.

Sessies

Hoeveel keer je langs komt is afhankelijk van je plan van aanpak en het verloop van de begeleiding. In de meeste gevallen zijn het vijf tot acht sessies van 50 minuten (tarief; 85 euro per keer). 

Tussenevaluaties

Tijdens de vierde sessie bespreken we samen met jou  hoe je de begeleiding ervaart en of het jou helpt. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is de tussenevaluatie met je ouders/verzorgers.

Afronding

Er komt een tijd dat je klaar bent bij Joe&Co. Je hebt je leerdoelen behaald. We kijken samen terug naar het proces die je bij ons hebt doorgemaakt en nemen feestelijk afscheid van elkaar. Ben je jonger dan 16 jaar dan zijn je ouders/verzorgers aanwezig bij de eindevaluatie.

Toestemming en geheimhouding kinderen/jeugd

Als je vijftien jaar of jonger bent, is het verplicht om aan allebei je ouders/verzorgers schriftelijk toestemming te vragen voor de hulp die je krijgt. Zijn ouders/verzorgers gescheiden dan is de regel schriftelijk toestemming van beiden ouders/verzorgers nog steeds van kracht. Kinderen vanaf zestien jaar mogen zichzelf aanmelden. Je mag dan zelf beslissen in hoeverre je ouders/verzorgers betrokken worden bij het begeleidingstraject. Soms is belangrijk dat je school, of andere betrokken hulpverleners weten wat er aan de hand is. Dit doen we alleen in overleg en met schriftelijke toestemming van jou en/of je ouders/verzorgers.