Beroepsverenigingen

Joe&Co is aangesloten bij de onderstaande beroepsverenigingen:

Organisatie

registratie- en/of licentienummer

Stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ)

Algemene beroepsvereniging van Counsellors (ABvC)

Nederlandse beroepsvereniging van toegepaste psychologen (NBTP)

Aai-Kwaliteitsregister (AKR)

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

AGB code zorgverlener

AGB code praktijk