Werken met hond

“Ik weet wat je nodig hebt, ik laat het je zien”

Mens en dier leven al jarenlang samen. Ze hebben een sterke band met elkaar. Er ontstaat wederzijdse vriendschap, vertrouwen en loyaliteit naar elkaar. Dieren kunnen prachtige inzichten of directe bewustwording geven. Dieren kunnen op een directe manier laten voelen hoe het met ze is en wie ze zijn. Daarnaast onderstreept wetenschappelijk onderzoek dat er een positieve invloed van natuur is op de psychische en lichamelijke gezondheid van mensen. Met de hond werken is ook buiten zijn. Groen is gezond! Buiten zijn, in verbinding zijn met dier en natuur, doet mensen goed en stimuleert persoonlijke groei op allerlei gebieden.

Waarom honden inzetten tijdens begeleiding;

 • Honden zijn in het hier en nu.
 • Honden zijn in staat de sfeer en gemoedstoestand om hen heen direct te spiegelen.
 • Honden hebben geen oordeel, geen vooroordeel; zij vinden je goed zoals je bent.
 • In een begeleidingsproces zorgen ze voor levendigheid, speelsheid en humor.
 • Experimenteren met alternatief gedrag samen met honden wordt vaak als veilig ervaren door de client.
 • Honden hebben geen verborgen agenda. De relatie is zuiver en echt.
 • Honden communiceren non-verbaal; intentie, lichaamshouding, uitstraling voelen ze feilloos aan. Hun respons is direct en eerlijk.
 • Het contact, de verbinding met de hond is authentiek. - Activiteiten met honden worden als laagdrempelig en plezierig ervaren.
 • Omgaan en interactie met honden is direct ervaren; het raakt, het komt binnen, je kunt er niet omheen. Dat kan mensen motiveren om tot verandering en groei te komen.
 • Activiteiten met honden kunnen zorgen voor mooie voorbeelden hoe om te gaan met situaties uit het echte leven.
 • Honden zijn net als mensen groepsdieren. Zij hebben net als mensen hun sociale rollen en positie in de roedel/het gezin. Tot op zekere hoogte zijn die sociale verbanden vergelijkbaar.
 • Honden hebben net als mensen verschillende persoonlijkheden. Dat vraagt flexibiliteit en aanpassing. Wat bij de een werkt, hoeft niet zo te werken bij de ander.